Zasady udziału

Uwaga! Trwa nabór do udziału w projekcie w roku szkolnym 2023/24.

Do programu przystępują zakwalifikowani nauczyciele klas drugich szkół podstawowych, którzy przesłali wypełnioną kartę zgłoszenia, a następnie uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z uczniami.
W zakładce Trenerzy w regionie znajduje się lista trenerów w podziale na województwa. Nauczyciel, chcący wziąć udział w projekcie, powinien zgłosić się do właściwego trenera, który udzieli mu niezbędnych informacji.  

Skan wypełnionej Karty zgłoszenia nauczyciel wysyła e-mailem do trenera regionalnego po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Pliki do pobrania: