Materiały

Nauczyciel otrzymuje „Przewodnik dla nauczyciela” (zawierający opis programu i scenariusze zajęć) oraz dodatkowy pakiet materiałów (drukowanych i multimedialnych) niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach realizacji programu przygotowany został także pakiet materiałów dla uczniów i rodziców.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Dostęp do pełnych zasobów platformy otrzymują nauczyciele, którzy uczestniczyli w szkoleniu i realizują program.