Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie
Koordynator programu: Bogusława Rajska

"

Od grosika do złotówki – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej” korzysta z dofinansowania o wartości 106 042,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i dostępności edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole podstawowej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez dostarczenie im innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Patronat Honorowy
Ministerstwa Finansów
Organizatorzy:


 

Zgłoszenie do projektu

Nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2019/20 został zakończony.

 

więcej
Grosikowa piosenka

więcej