Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Program w szkole

Działania podejmowane w ramach programu Od grosika do złotówki mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji wpływających na ich finanse i bezpieczeństwo, umacniają wiarę we własne siły i możliwości.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy (klasa druga: grudzień, styczeń-czerwiec, klasa trzecia: wrzesień-grudzień). Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie,
w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje „Dzienniki podróży”, w których dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w trosce o bezpieczeństwo i rozwój edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”.

W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów.

Materiały

Nauczyciel otrzymuje „Przewodnik dla nauczyciela”, który zawiera opis programu i scenariusze zajęć oraz dodatkowy pakiet materiałów (drukowanych i multimedialnych) niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach realizacji programu przygotowany został także (bezpłatny) pakiet materiałów dla uczniów i rodziców.

Zgłoszenie do projektu

Nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2018/19 został zakończony.

 

więcej